Alcarta en het centraal eindexamen aardrijkskunde

Alcarta is niet alleen ontworpen volgens de behoeften van docenten en leerlingen, maar ook volledig volgens de eisen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). In december 2017 heeft de atlas de toetsing glansrijk doorstaan en is Alcarta door het CvTE goedgekeurd. Inmiddels heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) na grondig onderzoek besloten atlassen niet langer toe te staan als hulpmiddel tijdens het centraal examen. De regel gaat in vanaf 2020 (havo) en 2021 (vwo). In plaats daarvan krijgt een leerling bij het examen aardrijkskunde een bronnenkatern, waarin verschillende kaarten staan uit bijvoorbeeld Alcarta.

Atlas blijft onmisbaar

Kaartvaardigheden blijven belangrijk in het aardrijkskundeonderwijs en voor het examenprogramma. Een atlas is een onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen om kaartvaardigheden goed onder de knie te krijgen. ThiemeMeulenhoff is als maker van de innovatieve atlas Alcarta blij met het zorgvuldig genomen besluit van het CvTE. Het biedt, zoals het CvTE ook aangeeft in het onderzoeksrapport, een mooie impuls voor innovatie in de atlassenmarkt. Voor ons is dit een bevestiging dat we met de vernieuwing die Alcarta biedt, de goede weg zijn ingeslagen.