Alcarta en het centraal eindexamen aardrijkskunde

Op 21 december 2017 oordeelde het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dat Alcarta voldoet aan de gestelde eisen en keurde de nieuwe atlas goed als hulpmiddel voor bij het centraal examen (CE) aardrijkskunde havo/vwo.  

Hulpmiddelen 2019/2020 door CvTE vastgesteld in 2018

Op de website examenblad.nl is te lezen dat de komende jaren de volgende atlassen zijn toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde:

  havo vwo
2019 Grote Bosatlas 55e druk (inclusief katern) Grote Bosatlas 54e druk
2020 Geen atlas toegestaan Grote Bosatlas 55e druk (inclusief aanvullend katern)
2021 Geen atlas toegestaan Geen atlas toegestaan