Alcarta en het centraal eindexamen aardrijkskunde

Geen atlas meer op centraal eindexamen

Alcarta is niet alleen ontworpen volgens de behoeften van docenten en leerlingen, maar ook volledig conform de eisen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). In december 2017 heeft de atlas de toetsing glansrijk doorstaan en is Alcarta door het CvTE goedgekeurd. In 2018 heeft het CvTE na grondig onderzoek besloten atlassen niet langer toe te staan als hulpmiddel tijdens het centraal examen. Dit besluit gaat in vanaf 2020 (havo) en 2021 (vwo). Vanaf dan krijgt een leerling bij het examen aardrijkskunde een bronnenkatern. Hierin staan verschillende kaarten, onder andere uit Alcarta, die nodig zijn bij het maken van het examen.

Atlas blijft onmisbaar voor het vak aardrijkskunde

Kaartvaardigheden blijven belangrijk in het aardrijkskundeonderwijs en voor het examenprogramma. Een atlas is en blijft een onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen om kaartvaardigheden goed onder de knie te krijgen. ThiemeMeulenhoff begrijpt als maker van de innovatieve atlas Alcarta het genomen besluit van het CvTE. Het biedt, zoals het CvTE ook aangeeft in het onderzoeksrapport, een mooie impuls voor innovatie in de atlassenmarkt. En een bevestiging dat we als atlasmakers met de vernieuwing die Alcarta biedt, de goede weg zijn ingeslagen.