Alcarta en het centraal eindexamen aardrijkskunde

Alcarta is niet alleen ontworpen volgens de behoeften van docenten en leerlingen, maar ook volledig conform de eisen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De atlas heeft de toetsing van het CvTE glansrijk doorstaan en is in 2017 goedgekeurd. Daarna heeft het CvTE na onderzoek besloten fysieke atlassen niet langer toe te staan als hulpmiddel tijdens het centraal examen. Vanaf dan krijgen de examenkandidaten bij het examen aardrijkskunde een katern met kaarten, onder andere uit Alcarta, bij het maken van het examen. 

Geen fysieke atlas meer bij het centraal examen

De goedkeuring van Alcarta betekende dat er nu twee atlassen toegestaan zijn als hulpmiddel bij het eindexamen. Dat stelde het CvTE voor een uitdaging. Een van de eisen aan een examen is immers een ‘gelijke uitgangspositie voor elke kandidaat’. Het CvTE onderzocht of dit mogelijk was met twee atlassen en koos ervoor de atlas uit het examen te halen. Vanaf nu krijgen de examenkandidaten een katern met kaarten bij de examenopgaven. De kaarten in dit katern komen zowel uit Alcarta als uit de Bosatlas.

Kaartenkatern

Een voorbeeld van een katern voor bij het examen, met een kaart uit Alcarta.


Vrije atlaskeuze vanaf schooljaar 2020/2021

De nieuwe manier van examineren met het kaartenkatern gaat schooljaar 2020/2021 in voor havo en vwo. Dat betekent dat er in het voortgezet onderwijs geen verplichte atlas meer geldt en er met beide atlassen gewerkt kan worden. Docenten aardrijkskunde hebben vrije keuze in welke atlas zij in hun lessen willen gebruiken. Als school geen verplichte atlas oplegt, kunnen ook ouders zelf kiezen welke atlas zij voor hun zoon of dochter aanschaffen.

Atlas blijft onmisbaar voor het vak aardrijkskunde

Zowel het CvTE als docenten zijn het eens dat kaartvaardigheden ontzettend belangrijk zijn en blijven in het aardrijkskundeonderwijs en voor het examenprogramma. Een atlas is een onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen om deze goed onder de knie te krijgen. Het zou jammer zijn als ouders door het besluit van het CvTE zouden denken dat een atlas geen waarde meer zou hebben. De nieuwe situatie biedt, zoals het CvTE ook aangeeft in hun onderzoeksrapport, een mooie impuls voor innovatie in de atlassenmarkt.


Meer lezen: