Alcarta goedgekeurd door CvTE (College voor Toetsen en Examens)

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft beoordeeld dat Alcarta voldoet aan de gestelde eisen om als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde te dienen. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we met dit besluit in Nederland een tweede goedgekeurde atlas voor het eindexamen. Als gevolg hiervan is ook de examinering van atlasvaardigheden veranderd. Dit betekent dat er niet langer één verplichte atlas is en dat docenten en ouders vrij zijn om te kiezen welke atlas ze willen.

Alcarta voldoet aan de gestelde eisen van het CvTE

Het CvTE geeft in hun goedkeuring aan dat Alcarta is beoordeeld op geschiktheid als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde havo/vwo en concludeert vervolgens dat Alcarta voldoet aan de door hen gestelde eisen. Alcarta kan daarmee fungeren als volwaardig hulpmiddel bij het eindexamen aardrijkskunde. Ook de Bosatlas 55e editie werd aan deze eisen getoetst. Met bijlevering van een extra katern met ontbrekende kaarten werd ook deze atlas goedgekeurd.

Factsheet Alcarta

De kenmerken van Alcarta en een vergelijking met de Bosatlas


Geen fysieke atlas meer bij het centraal examen

De goedkeuring van een tweede atlas stelde het CvTE voor een uitdaging. Hoe konden zij hun kwaliteitseis ‘gelijke uitgangspositie bij het maken van een examen voor elke kandidaat’ waarborgen als leerlingen verschillende materialen gebruiken tijdens het examen? Het CvTE deed onderzoek koos ervoor de fysieke atlas uit het examen te halen. In plaats daarvan krijgen de examenkandidaten een katern met kaarten om de atlasvragen mee te beantwoorden. De kaarten in dit katern komen zowel uit Alcarta als uit de Bosatlas.

Vrije atlaskeuze vanaf schooljaar 2020/2021

De nieuwe manier van examineren met het kaartenkatern gaat schooljaar 2020/2021 in voor havo en vwo. Dat betekent dat er nu met beide atlassen gewerkt kan worden. Docenten aardrijkskunde kunnen zelf kiezen welke atlas zij in hun onderwijs willen gebruiken. Als er geen van beide atlassen door school verplicht wordt gesteld, kunnen ook ouders zelf kiezen welke atlas zij voor hun zoon of dochter aanschaffen.


Meer lezen: