Atlasvaardigheden in eindexamen aardrijkskunde

De eindexamens gaan door dit schooljaar. En dat is alles behalve ‘gewoon’. Zeker voor aardrijkskundedocenten, die vanaf nu te maken krijgen met een nieuwe manier van examineren van atlasvaardigheden voor havo en vwo. Hoe zat dat ook alweer en wat wordt er anders? 

CvTE staat fysieke atlas op centraal examen niet meer toe

Toen er een nieuwe atlas op de markt kwam werd deze door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) volledig goedgekeurd voor gebruik bij het centraal examen. Dat was mooi nieuws, want vanaf dat moment was er voor het eerst vrije keuze in atlasmateriaal voor het voortgezet onderwijs. De examens moesten wel aangepast worden op het gebruik van twee verschillende atlassen. Het CvTE zag hiertoe jammer genoeg geen mogelijkheid en koos ervoor fysieke atlassen niet langer toe te staan als hulpmiddel tijdens het centraal examen. 

Kaartenkatern

Een voorbeeld van een katern voor bij het examen, met een kaart uit Alcarta.

Kaartenkatern met atlaskaarten bij het examen

Het alternatief voor de atlas bij het examen werd een kaartenkatern. Vanaf dit schooljaar krijgen de eindexamenkandidaten havo en vwo specifieke kaarten bij de atlasopdrachten in het centraal examen aardrijkskunde. De kaarten in dit katern komen zowel uit Alcarta als uit de Bosatlas. Dus met welke atlas je ook werkt in de les, er zit van elk iets bij. Docenten kunnen nog steeds zelf kiezen met welke atlas zij het liefst willen werken. Of ze kiezen er juist voor om beide atlassen in de les te gebruiken, om leerlingen met verschillende bronnen te leren werken

Atlas blijft onmisbaar voor aardrijkskunde

Ook al staan ze geen atlas meer toe bij het centraal examen, het CvTE benadrukt dat kaartvaardigheden ontzettend belangrijk zijn en blijven in het aardrijkskundeonderwijs én voor het examenprogramma. Docenten onderschrijven dit. Een atlas is een onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen en kan bij het schoolexamen nog steeds gebruikt worden voor toetsing. Het zou jammer zijn als ouders door het besluit van het CvTE zouden denken dat een atlas geen waarde meer zou hebben. De nieuwe situatie biedt, zoals het CvTE ook aangeeft in hun onderzoeksrapport, een impuls voor innovatie in de atlassenmarkt.

Meer lezen: