Statistieken en lesbrieven

Alcarta in de klas

Oefenen met Alcarta in de klas? Ga aan de slag met één van deze twee lesbrieven.

Lesbrief Bevolking Klik hier voor de antwoorden 
Lesbrief Lage waterstand in de Rijn  Klik hier voor de antwoorden